Bidra

Jag är glad över att jag haft ekonomi till att kunna arbeta med denna forskning, mer eller mindre på heltid. Hittills har arbetet med just detta släktträd tagit närmare tio år eller ca 13 000 timmar och i direkta kostnader för material m.m. några hundratusentals kronor. Ni som själva sysslar med släktforskning vet att ibland kanske man kan hitta 10 eller fler släktingar på en enda dag medan det ibland kan ta flera månader att hitta en enda släkting som flyttat till en annan socken och man vet inte var man skall börja leta. Om någon av er uppskattar denna forskning så mottas ödmjukt varje bidrag, litet som stort, för att användas till framtida forskning och uppdateringar av släktträdet. Ett citat från min farfar:
”Ett släktträd blir aldrig fullkomligt men må detta duga för framtida forskning”.
Vill ni bidra till detta så är mitt bankgiro 484 7158, alternativt Swisha din gåva till nummer 0702 177 556 och märk meddelandet "släktbidrag".