Om

Jag heter Kent Svenungsson och har sysslat med släktforskning sedan 1994 och med enbart detta släktträd sedan 2001. Innan hade min farfar, Manfred, under många år framgångsrikt gjort utredningar om sin och sin frus släkt. Anledningen till att jag började var att min son, Keith, ansåg att min farfar Manfreds forskning bara inte fick bli bortglömd, varpå han uppmuntrade mig till att köpa upp alla de vackert handgjorda stamtavlor som Manfred gjort och att sedan lägga in denna forskning i ett släktforskningsprogram i datorn.

Detta var vad jag började med 1994 och redan då var det närmare 10 000 biologiska släktingar som min farfar forskat fram, varav ca 1 500 tillhörde denna släktgren. Vad jag sedan gjorde var att dubbelkontrollera dessa uppgifter för att kunna ange rätt källmaterial.